مدیریت پسماند از اولویت‌های شهرها و روستاهای کشور است

دوشنبه 03 مرداد 1401 ساعت 21:59

فرماندار آران و بیدگل گفت: موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت‌های شهرها و روستاهای کشور مطرح است و مدیریت بهینه آن نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهرها و روستاها دارد.

به گزارش پسماند ایران، علی اکبر رضایی در آیین راه اندازی سامانه تفکیک پسماند خشک از مبدا در آران و بیدگل گفت:  امروز موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت‌های شهرها و روستاهای کشور مطرح است و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهرها و روستاها دارد و در صورت عدم اجرای روش‌های دفع مناسب، می‌تواند موجب بروز عوارض جبران‌ناپذیر شود.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل افزود: در کشورهای پیشرفته، مدیریت پسماند بر اساس مفهوم توسعه پایدار بر پایه کاهش تولید، بازیافت و استفاده دوباره شکل گرفته که اجتناب و کاهش تولید پسماند، ترویج و آموزش همگانی از مبدأ دارای بیشترین اثر بر نظام مدیریت پسماند و منافع اقتصادی است.

رضایی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح میزان تفکیک مواد بازیافتی افزایش خواهد یافت، افزود: بهره‌گیری از مشارکت شهروندان در حوزه پسماند برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلایندگی یکی از راهکارهای مؤثر در این حوزه است.

سامانه تفکیک پسماند خشک از مبدا با حضور دکتر محسن صانعی شهردار آران و بیدگل، دکتر علی اکبر رضایی فرماندار آران و بیدگل، مهندس توحیدی راد رئیس شورای عالی استان اصفهان، اعضای شورای اسلامی شهر آران و بیدگل و جمعی از مسئولان محلی سامانه تام آران و بیدگل رونمایی شد.