وزیر کشور: سازمان مدیریت پسماند طراحی و راه‌اندازی می‌شود 

یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 ساعت 19:32
وزیر کشور: سازمان مدیریت پسماند طراحی و راه‌اندازی می‌شود 

 وزیر کشور گفت: در وزارت کشور درصدد طراحی سازمان پسماند هستیم که بتواند مشکلات این حوزه را مدیریت و با کمک سرمایه گذاران بخشی خصوصی، استفاده از فناوری‌های مناسب و کمک مردم و شهرداران مسائل این حوزه را برطرف کند.

به گزارش پسماند ایران ، احمد وحیدی روز شنبه بدو ورود به استان کرمان در فرودگاه بین المللی آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران افزود: موضوع پسماند مساله جدی است و بیش از ۷۰۰ نقطه برای تجمیع پسماندها در کشور وجود دارد که در یک برنامه قرار است این تعداد به ۲۰۰ نقطه کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه پسماند مسائل مختلفی از جمله مسائل فناورانه، موضوعات شهری، مسائل محیط زیستی و غیره دارد، اظهار داشت: پسماند از موضوعات نسبتا پیچیده ای است و تاحدودی می توان گفت به اندازه کافی به آن توجه نشده و در برخی از نقاط شرایط نسبتا حادی در این زمینه داریم.

وزیر کشور با بیان اینکه نیاز است شرکت ها و سرمایه گذارانی به این حوزه ورود کنند، اظهار داشت: در حوزه مدیریت پسماندها موضوعات متعدد را دنبال می کنیم تا به غفلت های این حوزه فائق شویم و مشکلات را حل و فصل کنیم.