گفتگوی تخصصی : آسیب شناسی رفتار محیط زیستی شهروندان در روز طبیعت

یکشنبه 14 فروردین 1401 ساعت 18:05
گفتگوی تخصصی : آسیب شناسی رفتار محیط زیستی شهروندان در روز طبیعت

پسماند ایران برگزار می نمایید :

گفتگوی تخصصی مدیریت پسماند

با حضور :

 حسین عبیری گلپایگانی
_فعال محیط زیست

 مصطفی اخلاقی
_کنشگر محیط زیست و راهبر پویش بجنورد شهر سبز

 هوشنگ عالی نسب
_مدیر انجمن همیاران محیط زیست مسجد سلیمان

 مهندس مهدی نعمتی
- کارشناس و فعال محیط زیست در حوزه مدیریت پسماند

🌿 پنج شنبه 11فرودین ساعت21

این گفتگو زنده اینستاگرامی را در صفحه پیج پسماند ایران👇 مشاهده نمایید.
https://www.instagram.com/pasmandiran.ir/

📌اخبار مدیریت پسماند در وب سایت پایگاه خبری پسماند ایران
www.pasmandiran.ir

🎯 حامی برگزاری این رویداد :
♻️ شرکت جهش کیمیا

✍️ مجری و تامین کننده تجهیزات و ماشین آلات پردازش و دفع پسماندهای شهری

www.jaheshkimia.com