تجهیزات زباله سوز ساری تاسیسات دست دوم و منسوخ شده خارجی است

چهارشنبه 29 دی 1400 ساعت 22:19

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: تاسیسات و تجهیزات خریداری شده زباله سوز ساری دست دوم و جزو فناوری منسوخ شده کشورهای دیگر بوده است.

 به گزارش پسماند ایران به نقل از خبرگزاری مهر، احمد ده محسنی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیشینه و شکل گیری دیوان محاسبات اظهار داشت: این دیوان وظیفه صیانت و پاسداری از بیت المال را عهده دارد.

وی با بیان اینکه رسیدگی مستمر از جمله وظایف دیوان محاسبات به شمار می‌رود، افزود: این سازمان وظیفه نظارتی دارد زیرا حق مردم این است که بدانند بیت المال کجا و چگونه خرج شده است.

وی با اظهار اینکه دیوان محاسبات یک نهاد تخصصی و بی طرف برای رسیدگی به بیت المال است، گفت: طبق چارت ۹۴ پست سازمانی مصوب شده است و در حال حاضر ۴۰ درصد پست مصوب شامل ۳۸ نیرو کمبود داریم.

ده محسنی شمار نیروها را ۶۴ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۵۰ نفر در حوزه فنی فعالیت دارند و ۲۶ دستگاه مربوط به دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی، شهرداری‌ها ۶۲، شش شرکت دولتی و ۲۵ دستگاه سایر است.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران اظهار داشت: در سال گذشته ۲۸۱ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد رسیدگی قرار گرفت و در هشت ماهه امسال ۱۸۴ هزار میلیارد ریال اعتبار بررسی و نظارت شده است و هر همکاری بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار را رسیدگی کرده است.

وی شمار هیئات رسیدگی را هشت مورد بیان کرد و گفت: این هیئت‌های حسابرسی متشکل از رئیس و حسابرسان است و هر هیئت ۱۶ تا ۲۴ دستگاه را رسیدگی و نظارت می‌کند و چنانچه انحرافی مشاهده شود به دادستان دیوان مرکز گزارش و ارجاع می‌شود.

ده محسنی یادآور شد: ۳۳۵ پرونده در حوزه رسیدگی‌ها تشکیل شد که مربوط به بندهای قانون بودجه بوده است و ۱۸ پرونده نیز واجد شناسایی تقوم ریالی بوده است و سال گذشته پرتکرارترین سال از نظر تخلفات بوده است و در حوزه گزارش‌های ارسالی به دادسرا ۱۰۸ فقره پرونده تشکیل شده است.

وی درباره زباله سوز ساری با بیان اینکه این زباله سوز قرار بود با اعتبار درنظر گرفته شده پایان یابد، گفت: به رغم آنکه هزینه‌های زیادی صورت گرفت هنوز بهره برداری نشد علاوه براین تأسیسات خریداری شده دست دوم و جزو فناروی منسوخ کشورهای دیگر بوده است.

وی افزود: همچنین شهرداری بخشی از اختیارات را به پیمانکار دست دوم واگذار می‌کند و بیشتر تاخیرها ناشی از مسائل بین شهرداری و و پیمانکار است و علاوه براین قراردادها حقوقی و محکم بسته نشده است.

ده محسنی با بیان اینکه پیمانکار زباله سوز ساری بسیار بانفوذ است، گفت: قرارداد زباله سوز ساری سست بوده است و در حال حاضر ارقام سنگینی برای انتقال زباله از ساری به مناطق دیگر در حال پرداخت است./