وزارت بهداشت متولی زباله‌های پزشکی در منازل و بیمارستان ها است

شنبه 25 دی 1400 ساعت 12:38

در ایران بر اساس قانون، وظیفه جمع‌آوری، حمل، دفن و تفکیک زباله بر عهده شهرداری‌هاست و در زمینه پسماندهای عفونی نیز بیمارستان‌ها وظیفه دارند

پیرهای گفت: متاسفانه دفع اصولی زباله های کووید – 19، بعد از قریب به دو سال و اندی از گذشت همه گیری، سازوکار مشخصی در این خصوص به چشم نمی خورد و همچون گذشته حجمی از پسماندهای کرونایی در مخازن شهری تخلیه و جمع‌آوری می‌شود.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با تهران پرس گفت: پس از شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم به علت های مختلف ترجیح دادند که داروهای آنان در منزل تزریق شود از همین رو شرکت های خدمات درمانی زیادی در تهران تاسیس شده است؛ سوال اصلی که در خصوص این شرکتها و فعالیت آنها مطرح است این است که زباله های عفونی و بیمارستانی که در منازل توسط تزریق هایی که در منزل صورت می گیرد چگونه با دیگر زباله ها تفکیک و بازیافت می شود

وی ادامه داد: همه گیری کووید – ۱۹ تاثیر جدی روی تمام بخش های جامعه داشته است و مدیریت پسماند نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا، شهرداری ها ضمن استمرار خدمات جمع آوری و مدیریت پسماند با چالش جدید مدیریت حجم وسیعی از زباله های بالقوه عفونی نیز روبرو هستند. در گذشته قوانین داخلی و بین المللی دستورالعمل هایی برای مدیریت زباله های عفونی صادر کرده اند. با این حال، بسیاری از آن دستورالعمل ها، در خصوص مدیریت پسماند عفونی و بیمارستانی در شرایطی که جامعه در شرایط عادی قرار دارد تدوین شده است، نه در بحبوحه همه گیری و تنها تعداد کمی از دستورالعمل ها به طور خاص در پاسخ به وضعیت فعلی مدیریت پسماند در شرایط همه گیری کووید – ۱۹ تنظیم شده است که اغلب در کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است. مدیریت پسماند در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه اغلب با استاندارد های بین المللی مطابقت ندارد بنابراین با افزایش میزان زباله های بالقوه عفونی با مشکلاتی از قبیل نیاز به فرآیندهای اضافی، نگهداری و پاکسازی دقیق مواجه است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در ایران بر اساس قانون، وظیفه جمع‌آوری، حمل، دفن و تفکیک زباله بر عهده شهرداری‌هاست و در زمینه پسماندهای عفونی نیز بیمارستان‌ها وظیفه دارند تا پسماندهای خود را بی‌خطرسازی و برای دفن یا سوزاندن به شهرداری تحویل دهند؛ ولیکن در شرایط فعلی به دلیل اینکه بخشی از خدمات درمانی کرونایی در منازل ارائه می شود برقراری سازوکار مشخص در این حوزه با مشکلاتی مواجه است.

پیرهادی گفت: قبل از کرونا در شهر تهران در حدود ۹۰ تن پسماند پزشکی جمع آوری می شد که بعد از همه گیری این رقم به ۱۱۰ تا ۱۲۰ تن رسیده است. وظیفه نظارت عالی جداسازی و بی خطر سازی پسماند عفونی در مراکز سرپایی و مطب ها بر عهده سازمان نظام پزشکی و نظارت کلان مراکز دفن بر عهده سازمان محیط زیست است.

وی افزود: به دلیل شرایط ویژه در دنیا، برخی سازمان ها و موسسات بین المللی مثل موسسه راهبردهای جهانی محیط زیست با همکاری UNEP با مشورت سیاست گذاران، کارشناسان ملی و ذینفعان کلیدی دستورالعمل هایی در زمینه مدیریت پسماند تهیه کرده اند. این برنامه روشهای موجود مدیریت پسماند را بررسی کرده و چالشهای مهم و راه حل های محلی را در زمینه مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی در مراکز ارائه خدمات بهداشتی-درمانی، خانوارها و مکانهای قرنطینه ای که دارای بیماران کرونا یا حتی افراد مشکوک به کرونا (ناقلین) هستند ارائه می کند.

پیرهای اذعان کرد: متاسفانه علی رغم تجارب مفید جهانی و دستورالعمل های کاربردی در همه بخش ها از جمله تفکیک، ذخیره سازی و حمل و نقل و در نهایت دفع اصولی زباله های کووید – ۱۹ می توان گفت بعد از قریب به دو سال و اندی از گذشت همه گیری، با وجود تصویب و اجرایی شدن سند جامع مدیریت پسماند شهر تهران، سازوکار مشخصی در این خصوص به چشم نمی خورد و همچون گذشته حجمی از پسماندهای کرونایی در مخازن شهری تخلیه و جمع‌آوری می‌شود.

این عضور شورای شهر تهران در ادامه تصریح کرد: زباله‌های پزشکی اعم از آنهایی که در بیمارستان‌ها یا منازل تولید می‌شود، باید جزو پسماندهای ویژه تلقی شود و طبق قانون، مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولیدکننده است و در این بخش نیز مشخصا وزارت بهداشت متولی این نوع از پسماندها خواهد بود. ولیکن در راستای کنترل همه گیری و انجام مسئولیت اجتماعی و همچنین جلوگیری از بروز خطرات احتمالی محیط زیستی و بهداشتی ناشی از پسماندهای مرتبط با کووید – ۱۹ برای کارگران بخش پسماند، انتظار می رود سازمان مدیریت پسماند در این دوره جدید، با طراحی دستورالعمل های ویژه برای کلیه ذی نفعان از جمله بیمارستان ها، درمانگاهها، مطب های خصوصی و در نهایت منازل مسکونی و برنامه‌ریزی هوشمند و استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های جمع‌آوری پسماند عفونی و یا تحویل مخازن و سطل های زباله مخصوص جهت جداسازی پسماند کرونایی موثرتر عمل کند.