لزوم مدیریت یکپارچه پسماند

دوشنبه 08 آذر 1400 ساعت 22:46

علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست : مدیریت پسماند کشور، بنابر تاکید رییس جمهور باید یکپارچه  شود.

رییس سازمان محیط زیست گفت: برای فعال شدن دیپلماسی محیط‌زیست به منظور حفظ منافع کشور، حضور ایران در کنوانسیون‌ها از سر گرفته‌می شود.

پسماند ایران :علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار فارس، از لزوم همکاری بین بخشی برای ساماندهی وضعیت پسماندهای کشور خبر داد و گفت: مدیریت پسماند کشور، بنابر تاکید رییس جمهور باید یکپارچه  شود.
وی از فعال شدن دیپلماسی محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران با فعال کردن کنوانسیون هایی که ایران طی سال‌های گذشته از آن خارج شده است سخن گفت و اظهار داشت: رویکرد ما در دیپلماسی محیط زیست، حفظ منافع کشور و استفاده از ظرفیت ها تعاملی با دنیا است.
وی افزود:  برای رسیدن به این اهداف باید دوباره به کنوانسیون‌های بین المللی  بپیوندیم.
سلاجقه همچنین بر تغییر حتمی ساختار سازمان محیط زیست تاکید کرد.