زباله‌های مراکز بهداشتی اهواز بی‌خطر سازی نمی‌شود

شنبه 06 آذر 1400 ساعت 11:14

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اهواز گفت: زباله‌های عفونی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی اهواز بی‌خطرسازی نمی‌شود و بیمارستان‌ها تنها به عمل اتوکلاو بسنده می‌کنند.

پسماند ایران ، محمود ثابت قدم : بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت موظف به بی‌خطرسازی زباله‌های تولیدی خود هستند، اما از انجام این کار به صورت کامل سرباز می‌زنند. دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت نیز نظارت کافی بر بی‌خطرسازی این زباله‌ها انجام نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه اگر زباله‌های عفونی توسط تولیدکننده بی‌خطرسازی و امحا شود، دیگر ارزش اقتصادی نخواهد داشت، افزود: تنها اقدامی که بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت برای بی‌خطرسازی انجام می‌دهند عمل اتوکلاو است، این کار برای بی‌خطرسازی کافی نیست و موجب به خطر افتادن سلامت مردم می‌شود.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اهواز اضافه کرد: وزارت بهداشت باید به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل و بیمارستان و مراکز بهداشتی را به دستگاه‌های بی‌خطرساز زباله‌های عفونی تجهیز کند و بر بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی توسط بیمارستان‌ها نظارت داشته باشد.

ثابت قدم توضیح داد: سازمان پسماند برای تأمین امنیت حمل زباله‌ها به سایت صفیره از طریق شورای تأمین درخواست داده و با برگزاری جلسه‌ای با نیروی انتظامی در تأمین امنیت همکاری خواهد کرد؛ با این حال دلیل اصلی هجوم زباله‌گردها انجام نشدن بی‌خطرسازی توسط بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی است چرا که اگر بی‌خطرسازی صورت گیرد مسائل پیش آمده دیگر رخ نخواهد داد.