اصفهان میزبان هشتمین نشست روسای سازمان های مدیریت پسماندهای کلانشهرهای کشور

پنجشنبه 27 آبان 1400 ساعت 00:12

مهندس غلامرضا ساکتی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان : اصفهان میزبان هشتمین نشست روسای سازمان های مدیریت پسماندهای کلانشهرهای کشور در سال آینده شد.