افشاگری عضو شورا از سرقت میلیاردی در کارخانه بازیافت!

دوشنبه 10 آبان 1400 ساعت 08:07

با توجه به حجم سرقت و سازماندهی بودن آن درخواست داریم دستگاه قضا به موضوع ورود کند.

عضو شورای شهر کرج با اشاره به سرقت گسترده و عظیم از کارخانه بازیافت کمپوست، گفت: درخواست داریم دستگاه قضا به این مسئله ورود کند؛ سرقت سازماندهی شده است و نیاز داریم با بازجویی مدیران وقت بیت‌المال به سرقت رفته را به مدیریت شهری بازگردانیم.

به گزارش پسماند ایرا به نقل از خبرگزاری فارس از کرج، علیرضا سعیدی، عضور شورای شهر کرج، در صحن علنی شورا که عصر امروز با حضور اصحاب رسانه و مدیران شهری برگزار شد، با اشاره به سرقت عظیمی که در کارخانه بازیافت اتفاق افتاده است، گفت: در این سرقت ژنراتورهای حجیمی که انتقال آن‌ها نیازمند تجهیزات سنگین هستند هم نیز به سرقت رفته‌اند.

عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه متاسفانه به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی پیش از این به درستی عمل نکرده اند و در خواب غفلت بودند، ادامه داد: این گروه سارقین حتی به ضایعات مجموعه هم رحم نکردند. حتی تکه آهنی که ضامن سلامتی سازه و امنیت کارگران را حفظ می‌کند را برش داده و با خود برده‌اند.

سعیدی ارزش اموال سرقت شده را میلیاردی برشمرد و یادآور شد: با توجه به حجم سرقت و سازماندهی بودن آن درخواست داریم دستگاه قضا به موضوع ورود کند.

وی یادآور شد: بانیان این امر باید مورد بازجویی قرار گیرند تا بیت المال به مدیریت شهری بازگردد؛ با توجه به اینکه شهرداری و نهادهای مربوطه نظاتی توان رسیدگی ندارند تأکید داریم دستگاه قضا به مسئله ورود کند.

این عضو شورای شهر در پایان تصریح کرد: سرقت به صورت حرفه ای اتفاق افتاده است، به قدری که هیچ یک از تأسیسات پایه آسیب ندیده‌اند از این توصیه می‌شود سرقت را به گردن کارگران نی‌اندازید چرا که به نظر می‌رسد شبکه‌ای بزرگ برای این ثروت شکل گرفته است.