پلمب واحدهای انبار ضایعات غیرمجاز در شهر سمنان

پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 17:22

مدیر ستاد ساماندهی پسماند خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از پلمب واحدهای انبار ضایعات غیرمجاز در شهر سمنان خبر داد.

غلامرضا کاشفی اظهار کرد: سازمان پسماند با همکاری نماینده اداره اماکن، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و نیروی انتظامی در راستای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اقدام به پلمب انبارهای ضایعات غیرمجاز نموده است.

وی افزود: یک واحد انبار ضایعاتی متخلف در خیابان ولیعصر و یک واحد صنفی در خیابان قالیشویی شهر سمنان که قبلاً پلمپ شده بودند، به علت تمکین نکردن و تخلیه در مهلت قانونی مجدداً پلمب شدند.

مدیر ستاد ساماندهی پسماند خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی انبارهای ضایعاتی در تمامی نقاط شهر و بافت‌های فرسوده همچنان ادامه دارد و به مالکیتی که به آنها مهلت قانونی داده شده است تاکید می‌شود نسبت به جمع‌آوری انبارهای خود اقدام کنند، در غیر این صورت واحد صنفی آنها پلمب می‌شود.