بازیافت سالانه ۳۰۰ تن پسماند پلاستیک کشاورزی در تایباد

دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 20:58

رابط محیط زیست و سلامت غذا جهاد کشاورزی تایباد گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ تن پسماند پلاستیک کشاورزی و نوار آبیاری قطره‌ای از سطح مزارع جمع آوری و بازیافت می‌شود.

به گزارش پسماند ایران، کاظم علیخواجه گفت: در تایباد دو واحد بازیافت پسماند‌های پلاستیکی فعال هستند که سالانه بیش از ۳۰۰ تن پلاستیک کشاورزی را بازیافت می‌کنند.

او افزود: بخش زیادی از پسماند‌های پلاستیک‌های کشاورزی به عنوان ماده اولیه صنایع پلاستیکی فرآوری و به مشهد ارسال می‌شود.

رابط محیط زیست و سلامت غذا جهاد کشاورزی تایباد ادامه داد: نوار‌های آبیاری قطره‌ای که از سطح مزارع جمع آوری می‌شوند؛ در شهرک صنعتی تایباد بازیافت و از آن‌ها لوله‌های آبرسانی کشاورزی تولید می‌شود.

علیخواجه بیان کرد: جهاد کشاورزی نیز به کشاورزان تسهیلات مکانیزاسیون ارائه می‌دهد تا بتوانند با خرید دستگاه پلاستیک جمع‌کن، گام موثر در حفظ زمین‌های کشاورزی و محیط زیست بردارند.