تولید روزانه ۵۰۰ تن پسماند عفونی در شرایط عادی در کشور

چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:40

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست گفت: در شرایط عادی روزانه ۵۰۰ تن پسماند پزشکی در کشور تولید می‌شود که با شیوع ویروس کرونا این مقدار افزایش یافت.

پسماند ایران ، حسن پسندیده مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست درباره پسماند‌های کرونایی در کشور اظهار کرد: چیزی به عنوان پسماند کرونایی وجود ندارد و پسماند‌های کرونایی در همان پسماند‌های عفونی طبقه بندی می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا و مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی،پسماندهای این بخش افزایش پیدا کرد.

او در ادامه بیان کرد: این زباله‌ها ابتدا با  روش‌های سیستمی بی خطرسازی می‌شوند و تحت شرایط و فشارخاص از بین می‌روند و به نوعی از لحاظ بهداشتی بی خطر می‌شود سپس بعد از اینکه آن‌ها بی خطر شدند دفن بهداشتی صورت می‌گیرد و با خاک آهک دفن بهداشتی انجام می‌شود این روندی که در دنیا مرسوم است و در کشور‌ها هم به آن عمل می‌شود.

پسندیده با اشاره به اینکه هرگونه بازیافت بیمارستانی و بهداشتی ممنوع است، گفت: بر اساس ضوابط مدیریت اجرایی نظارت لازم بر این پسماند‌ها توسط وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: در حالت معمول روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن زباله پزشکی و عفونی در کشور تولید می‌شود که این آمار در ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا در کشور  به دو برابر رسید، اما در شرایط فعلی این میزان کاهش یافته است.

او افزود: اکنون با توجه به طبقه بندی‌های جزئی تری که درباره زباله‌های عفونی صورت گرفته است، میزان زباله‌های عفونی نسبت به روز‌های اول شیوع ویروس کرونا کاهش  و حدود ۵۰ درصد نسبت به شرایط عادی افزایش پیدا کرده است.

پسندیده تاکید کرد: در زمان فعلی که افراد از ماسک استفاده بیشتری می‌کنند،   توصیه ما  این است که  بعد از استفاده آن‌ها را در ظرف‌های دربسته قرار دهند؛ این ماسک و دستکش‌ها جنبه پیشگیرانه دارد و لزوما آلوده نیستند، ولی به لحاظ مسئولیت اجتماعی باید آن را در مخازن در بسته قرار داد.