دفن زباله‌های عفونی در کنار زباله معمولی یاسوج

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 14:58
 دفن زباله‌های عفونی در کنار زباله معمولی یاسوج
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیریت مراحل اجرایی حوزه پسماند در استان به شکل مطلوبی اجرایی نمی‌شود.

fه گزارش #پسماندایران به نقل از ایسنا، محسن جعفری نژاد بسطامی سه شنبه در نشست مدیریت پسماند استان افزود: مدیریت اصولی پسماند 6 مرحله دارد که متاسفانه نگاه ها و عملکرد با نادیده گرفتن مراحل، تنها به مرحله دفن ختم می شود.
وی با اشاره به چالش های موجود در سایت های دفن زباله استان، اظهار کرد: در سایت های دفن زباله استان پسماند پزشکی و معمولی به شکل مخلوط در کنار هم دیده می شود و یکی دیگر از مشکلات این حوزه سوزاندن زباله است .
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فنس کشی، نصب کانکس و ترانشه در سایت "دوپشته دشتروم" یاسوج انجام شده است، خاطرنشان کرد: عدم دفن اصولی و بهداشتی از جمله مشکلات این سایت است.
جعفری نژاد بسطامی تصریح کرد: همچنین در این سایت زباله عفونی در کنار زباله معمولی دفن می شود . همچنین با توجه به احتمال ورود شیرابه به منابع آبی، این حوزه از مواردی است که باید با دفن اصولی و کارشناسی شده در سایت "دو پشته" کنترل شود .
وی ادامه داد: پیگیری فرمانداری ها و شهرداری ها با هدف ارائه برنامه زمان بندی دفن بهداشتی مورد تاکید است.
مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان، اضافه کرد: با وجود جاذبه های گردشگری استان، پراکندگی نخاله ها و زباله ها در برخی از مناطق آسیب بزرگی به تحقق توسعه گردشگری، منظره شهری و محیط زیست می زند.