آموزش تفکیک پسماند به شهروندان کرمانی

چهارشنبه 13 دی 1396 ساعت 12:37
 آموزش تفکیک پسماند به شهروندان کرمانی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند به شهروندان کرمانی به صورت تداوم ادامه دارد.


آموزش تفکیک پسماند به شهروندان کرمانیبه گزارش #پسماندایران، اسماعیل جهانشاهی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: امروزه به موضوع بازیافت و استفاده مجدد، به عنوان یک اصل ضروری توجه می‌شود و یکی از گام‌های اساسی در جهت تأمین نیاز‌های بشری در زمینه مواد و انرژی محسوب می‌شود، از تداوم آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند به شهروندان در ادامه اجرای طرح تفکیک از مبدا خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه فعالیت‌های بازیافت و استفاده مجدد، تابع ایجاد فرهنگ بازیافت در جامعه است، افزود: در همین راستا طرح تفکیک زباله از مبدا در فاز‌های مختلف در مناطق چهارگانه شهر کرمان اجرا و آموزش‌های لازم در این خصوص از طریق نصب بنر، ارسال پیامک و آموزش چهره به چهره توسط آموزشگران مورد تایید سازمان، به شهروندان ارائه شد.
وی با بیان اینکه آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند به اصناف بلوار نصر، خیابان ساقی کوثر و بلوار آزادگان نیز ارائه شده است، تصریح کرد: طرح تفکیک از مبداء توسط شرکت‌های تحت عملیات تنظیف مناطق چهارگانه اجرا می‌شود.