دفع اصولی زباله‌های بیمارستانی مشروط به همکاری وزارت بهداشت و محیط زیست/ تهدید سلامت مردم با دفع غیراصولی

یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 11:17
دفع اصولی زباله‌های بیمارستانی مشروط به همکاری وزارت بهداشت و محیط زیست/ تهدید سلامت مردم با دفع غیراصولی
اکنون دفع زباله های بیمارستانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به صورت بهداشتی صورت می گیرد

 

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه دفع اصولی زباله‌های بیمارستانی مشروط به همکاری بین وزارت بهداشت و محیط زیست است، گفت: دفع غیراصولی زباله های بیمارستانی می تواند مشکلات زیادی را برای سلامتی مردم به همراه داشته باشد.
اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت دفع اصولی زباله های بیمارستانی، افزود: موضوع محیط زیست حائز اهمیت است و همه دستگاه ها باید به آن پایبند باشند زیرا محیط زیست مربوط به همه آحاد مردم است همانند بهداشت و درمان اهمیت برای سلامت جامعه اثربخش است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: محیط زیست وظیفه دارد وارد عمل شود و نظارت دقیقی بر روند دفع اصولی زباله های بیمارستانی داشته باشد و هرکجا خلاف مقررات عمل شد با آن برخورد کند از سویی با توجه به اینکه وزارت بهداشت متولی سلامت است باید در مرحله اجرا پیشگام بوده و در راستای سلامتی آحاد مردم تلاش کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اکنون دفع زباله های بیمارستانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و به صورت بهداشتی صورت می گیرد زیرا دستگاه هایی در وزارت بهداشت وجود دارد که عوامل خطر در این دستگاه ها از بین می رود.
رنجبرزاده تاکید کرد: اگر در برخی مراکز درمانی نیز تخلفاتی صورت می گیرد می توان با نظارت دقیق مانع از این تخلفات شد که این مهم نیازمند همکاری وزارت بهداشت و محیط زیست است و نباید مسئولیت ها به گردن یکدیگر انداخته شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: بدون شک دفع غیراصولی زباله های بیمارستانی می تواند مشکلات زیادی را برای سلامتی مردم به همراه داشته باشد لذا می طلبد کنترل بیشتری بر عملکرد مراکز درمانی داشت.