مردم از دفع پسماندهای بیمارستانی نگران نباشند/ تمام بیمارستانهای زاهدان دارای زباله سوز هستند

پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 11:08
مردم از دفع پسماندهای بیمارستانی نگران نباشند/ تمام بیمارستانهای زاهدان دارای زباله سوز هستند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: مردم از بابت دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی خاطر جمع و نگرانی نداشته باشند.


به گزارش پسماند ایران؛ دکتر علی خواجه در گفت و گو با عصر هامون افزود: تمامی بیمارستانهای حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دارای دستگاه زباله سوز هستند که تائیدیه محیط زیست را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: دستگاه های زباله سوز همیشه و به صورت مداوم توسط بهداشت محیط نظارت می شود و از این دستگاه کشت میکروبی می گیرند و به طور بسیار دقیق کار زباله سوزی را بررسی می کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان این مطلب که این زباله سوز ها کار بی خطر کردن پسماندهای بیمارستانی را انجام و پس از بی خطر شدن زباله ها به شهرداری تحویل داده می شود، اظهار کرد: بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان با توجه به میزان تولید پسماندهای بیمارستانی دارای سه زباله سوز است.
خواجه گفت: روزانه بین یک تا دو هزار کیلو زباله در زباله سوزهای موجود در حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بی خطر می شوند و این آمادگی نیز در استان وجود دارد که در صورت زیاد شدن پسماندهای بیمارستانی در یک بیمارستان، تعداد زباله سوزها را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: یکی از شاخصه های مهم اعتبارسنجی که توسط تیم ارزیابی که از وزارت خانه به استان می آیند، زباله سوزها می باشد و در صورت نبود زباله سوز، اعتبار سنجی بیمارستان انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه دستگاه های زباله سوز موجود در بیمارستانهای استان، منتاژ یک شرکت ایرانی است، تصریح کرد: در زمینه زباله سوز ها یک شرکت خصوصی کارهای عملیاتی این کار را انجام می دهد و مابقی کار ها همچون آموزش و نصب دستگاه های زباله سوز را خود دانشگاه انجام داده است.